GRUPA DE VÂRSTĂ A 5 – 8 ani

 

 

ANUL  I / 2013-2014

ANUL II / 2014 - 2015

ANUL  III / 2015-2016

Septembrie

Dumnezeu – Tatăl meu și Creatorul lumii

Icoana Mântuitorului

Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu

Sfat bun! - rugăciunea la începutul lucrului

Rugăciunea de mulțumire la sfârșitul lucrului (rugăciuni la alegerea prof.; memorare)

Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu (prezentare generală)

Rugăciunea “Tatăl nostru” (explicare sumară; memorarea textului)

Octombrie

Suntem creștini. (de ce? - îl iubim pe Iisus Hristos, suntem botezați, venim la biserică, ne închinăm)

Semnul Sfintei Cruci. (semnificație, descrierea mișcărilor, exersare)

 

Casa lui Dumnezeu – biserica (observarea sfântului locaș, descrierea părților acestuia, semnificații și folosire a lui, obiectele de cult importante)

Micul creștin în biserică – deprinderi de comportare în biserică (intrarea și închinarea, ținuta vestimentară, aprinderea lumânărilor, scrierea și înmânarea pomelnicului personal, miruirea și luarea anaforei s.a.)

Nașterea Domnului.

 

Copilăria lui Iisus. Iisus în Templu.

 

Noiembrie

Rugăciunea la intrarea în clasă - ”Doamne, Doamne, ceresc Tată”

Nașterea Domnului. Cum sărbătorim Nașterea Domnului?

Activități practice: (la alegerea prof.)

-construirea și decorarea unei biserici de carton sau desenarea unei biserici;

-înrămarea unei icoane (în tehnici accesibile copiilor)

Sfântul Nicolae – prietenul copiilor (viața și minuni)

Sf. Ioan Botezătorul (nașterea Sf. Ioan Botezătorul; misiunea lui)

Botezul Domnului (arătarea Sfintei Treimi și ieșirea lui Iisus la propovăduire

Apostolii – prietenii Mântuitorului

Decembrie

Pregătirea serbării de Crăciun (colinde, poezii)

Serbarea de Crăciun

Activitate practică: confecționarea și împodobirea ghetuței Sf. Nicolae

Pregătirea serbării de Crăciun (colinde, poezii)

Naşterea Domnului la români

Pregătirea serbării de Crăciun (colinde, poezii)

Serbarea de Crăciun

Ianuarie

Dumnezeu a făcut cerul si pământul (descrierea zilelor creației)

Natura – darul lui Dumnezeu pentru noi. Lecturi și discuții despre datoriile față de natură

Cain și  Abel – urmările invidiei

Dumnezeu îi iubeşte pe toți oamenii

Noe și Potopul (Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre)

Înmulțirea pâinilor și peștilor

Învierea fiicei lui Iair

Să fim milostivi! (milostenia trupească și cea sufletească – definirea, exemple, lecturi pilduitoare, exerciții practice)

Februarie

Dumnezeu i-a făcut pe îngeri.

Îngeri buni și îngeri răi.

Îngerul păzitor. Rugăciunea ”Îngerașul”

Activitate practică: confecționarea/desenarea unui îngeraș

Turnul Babel. Urmările faptelor rele

Avraam – model de ascultare și credință

Lecturi morale despre conportamente dezirabile și comportamente indezirabile și efectele acestora.

Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile)

Colindul de Florii (”Azi, cu toți să prăznuim!”)

Cina cea de Taină

Martie

Dumnezeu l-a făcut pe om: Adam și Eva.

Greșeala primilor oameni și urmările ei

Ascultarea copiilor de părinți (raportat la ascultarea omului de Dumnezeu; lecturi morale și conversație pe temă.)

Sfinții 40 de Mucenici. Tradiții românești (Activitatea practică: modelarea măcinicilor tradiționali, degustare)

Iubirea jertfelnică pentru semeni și Dumnezeu

Patimile Domnului (rugăciunea din Ghetsimani, trădarea lui Iuda, arestarea și judecarea Domnului; patimile Lui)

Moartea și îngroparea Domnului

 

Aprilie

Postul – pregătire pentru sărbătoare

Învierea Domnului. Paștele la români (desenarea ouălor de Paști)

Învierea Domnului. Paștele la români (decorarea ouălelor de Paști, ș. a.)

Învierea Domnului. Paștele la români (tradiții românești de Paști – sfințirea caselor, primenirea sufletului prin Sf. Taine,  înnoirea hainelor, bucate tradiționale, întâlnirea nașilor cu finii, ș.a)

Mai

Icoana Maicii Domnului

Viața de ascultare față de Dumnezeu a Sfintei Fecioare Maria

Rugăciunea cântată :”Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!”

Avraam și Isaac – model de dragoste și ascultare

Iubirea dintre părinți și copii

Rugăciunea pentru părinți (text la alegerea prof.)

Arătările de după Înviere

Înalțarea  la Cer

Rusaliile – Pogorârea Duhului Sfânt

Iunie

Recapitulare finală

Recapitulare finală

Recapitulare finală

 

GRUPA DE VÂRSTĂ B 9 – 13 ani

 

 

ANUL  I / 2013-2014

ANUL II / 2014 - 2015

ANUL  III / 2015-2016

Septembrie

Deschiderea anului Scolar

Biblia sau Sf. Scriptură -descriere generală (cărți, scriitori)

Cum se citește Biblia?.Exerciții de căutare a unui text in Scriptură

 

Deschiderea anului Scolar

Sfintele slujbe ale Bisericii (definire, clasificare)

 

Deschiderea anului Scolar

Sfintele Taine – definire, clasificare, săvârșitori, primitori.

 

Octombrie

Dumnezeu a facut cerul si pamantul

Dumnezeu i-a facut pe ingeri si pe om

Biserica –Parti componente

Biserica-Obiecte de cult

Sfânta Taină a Botezului

Sfânta Taină a Mirungerii

Noiembrie

Greseala primilor oameni, faptele rele incalcarea voii lui Dumnezeu

Cain si Abel-Om Bun si om rau

Sărbătorile Bisericii – definire, clasificare si importanță.

Sfintii- Mijlocitori intre Dumnezeu si credinciosi

Sfânta Taină a Spovedaniei

Sfânta Taină a Împărtășaniei

Decembrie

Moise. Primirea Legii pe muntele Sinai.

Serbare școlară de Crăciun

Sf. Apostol Andrei

Sf.Ier. Nicolae

Serbare școlară de Crăciun

Sfânta Taină a Cununiei

Serbare școlară de Crăciun

Ianuarie

Decalogul – datoriile față de Dumnezeu  part 1

Decalogul – datoriile față de Dumnezeu  part 2

 

Rodul rugaciunii- Nasterea Sf. Ioan Botezatorul

Botezul Domnului

Sfânta Taină a Preoției

Taina Sfântului Maslu

Februarie

 Decalogul – Datoriile fata de aproapele part 1

Decalogul – Datoriile fata de aproapele part 2

Exerciții pe tema Decalogului (fapte bune, fapte rele, consecințele lor)

Sfinte Imparatese Elena, Olga, Teodora, Ecaterina

Sfinti Imparati David, Constantin, Teodosie, Justinian

Sfintele Taine – Recapitulare

Rugăciune a ”Tatăl nostru” - Rugăciunea Domnească

Explicarea celor șapte cereri

Martie

Învierea Domnului

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza parohială

Sf.Cruce-sensul ei spiritual

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza parohială

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza parohială

Aprilie

Cântarea Prohodului Domnului

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza metropolitană

Duminica, Ziua Învierii. Sărbătoarea săptămânală a creștinilor

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza metropolitană

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza metropolitană

Patimile și Învierea Domnului. Paștele la români

Mai

Înălțarea la cer a Domnului. Ziua eroilor

Pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii

Sf.Filoteia –fetita iubitoare de semeni

Sfinţii, prietenii sinceri ai tânărului

Simbolul Credintei-explicare si invatarea articolelor

Iunie

Recapitulare finală

Recapitulare finală

Recapitulare finală

 

 

 

GRUPA DE VÂRSTĂ C - 14 – 18 ani

 

 

ANUL  I / 2013-2014

ANUL II / 2014 - 2015

ANUL  III / 2015-2016

Septembrie

Deschiderea anului Scolar

Dumnezeu Creatorul

Deschiderea anului scolar

Dumnezeu Judecatorul

 

Deschiderea anului scolar

Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă (definiția, cunoștințe despre modul alcătuirii Crezului)

Lectura Crezului pe unități de conținut. Exerciții de memorare a Crezului.

Octombrie

Crearea lumii văzute; Zilele creației, conform referatului biblic

Crearea omului. Viața primilor oameni în Eden.

 

Judecata particulara

Semnele parusiei

Judecata Universala

Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez

-despre Tatăl (articolul 1)

-despre Fiul (articolele 2-7)

 

Noiembrie

Căderea primilor oameni în păcat (explicarea evenimentului, definirea conceptului de păcat strămoșesc, păcatul personal – reiterare a celui strămoșesc )

 

Țelul vieții creștine – desăvârșirea în virtute, asemănarea cu Dumnezeu. Fericirea cea adevărată.

Legea cea nouă – Fericirile (prezentare generală, raportare la Decalog, memorarea Fericirilor)

-despre Duhul Sfânt (articolul 8)

-comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică (articolele 9-10)

-credinţa în înviere şi viaţa veşnică (articolele 11-12).

Decembrie

Răscumpărarea omului prin Întruparea Fiului – Iisus Hristos, Dumnezeu și Om

Serbare școlară de Crăciun

Explicarea Fericirilor 1-3 (smerenia, pocăința, blândețea). Discuții pe baza de pilde, exemple

Serbare școlară de Crăciun

Elemente de istoria Bisericii:

-Perioada Sinoadelor Ecumenice –Biserica Una (sec.I-VIII)

-Schisma cea Mare (1054) – apariția Romano-Catolicismului

Nașterea Domnului. Serbare școlară de Crăciun

Ianuarie

Sfintele taine .Generalitati

Sf. Botez

Explicarea Fericirilor 4-6

Discuții pe baza de pilde, exemple.

 -Reforma lui Luther și nașterea protestantismului.  Fracțiuni neoprotestante

Crezul protestan; lectura, deosebiri și asemănări față de cel ortodox

 

Februarie

Sf.Taina a Mirungerii

Sf. Taina a Impartasaniei

Sf. Taina a Cununiei

Explicarea Fericirilor 7-9

Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu12, 30-31; Ioan13, 34; Matei7,12)

Recapitulare - Fericirile

Crezul altor religii (iudaism, islam, hinduism; lectură, deosebiri și asemănări)

Ateismul, deismul și nihilismul.

Martie

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza parohială

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza parohială

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza parohială

Aprilie

Viața Maicii Domnului.

Sărbători în cinstea Maicii Domnului

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza metropolitana

 

Realitatea Învierii Domnului (argumente scripturistice, istorice, logice s.a.). Minunea luminii de la Ierusalim din noaptea Învierii.

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza metropolitană

Obiectele de cult ortodox – Icoana, in special (dogmă, semnificația dispunerii scenelor iconografice în biserică, explicarea semnificațiilor unor icoane praznicale)

Recapitulare pentru Olimpiadă

Olimpiada de religie – faza metropolitană

Mai

Sf,Taina a Preotiei

Sf. Taina a Maslului

Pilda semanatorului

Pilda vamesului si fariseului

Principiul sinodalității și al comuniunii între Bisericilor Ortodoxe

Organizarea Bisericii Ortodoxe  -unitățile administrativ-teritoriale și conducerea lor

Iunie

Recapitulare finală

Recapitulare finală

Recapitulare finală